Novosti

Centralni informacioni sistem eTurista počinje sa radom 01.10.2020!

Beograd, 21. septembar 2020.
OBAVEŠTENjE UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU

Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom  kojim se uredjuje sadržina i način vodjenja evidencije objekata za smeštaj propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba,

    da radi evidentiranja, podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi

 

         POZIVAJU SE UGOSTITELjI  DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I DA SE EVIDENTIRAJU KOD JLS

Od 1. oktobra 2020. godine, početkom primene pravilnika kojim se uredjuje oblast centralnog informacionog sistema (eTurista), ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-A.

NEPOSTUPANjE PO NAPRED NAVEDENOM UGOSTITELjI, SAGLASNO  ZAKONU O UGOSTITELjSTVU I ZAKONU O STRANCIMA, ČINE PRERŠAJ, O ČEMU ĆE BITI OBAVEŠTENA TURISTIČKA INSPEKCIJA I MUP – Služba za strance.
OBAVEŠTENjE JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA (JLS)

Zakonom o ugostiteljstvu propisano je da JLS na propisan način vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata, koji ugostiteljske usluge smeštaja pružaju u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva – koje je dužna da unese u CIS.

 

          POZIVAJU SE JLS DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I DA  U CIS UNESU NEKATEGORISANE UGOSTITELjSKE OBJEKTE (KOJI SU PODNELI PRIJAVU) I OBJEKTE DOMAĆE RADINOSTI  I SEOSKOG TURISTIČKOG DOMAĆINSTVA, KOJE SU KATEGORISALI.

NEPOSTUPANjE PO NAPRED NAVEDENOM, ODGOVORNO LICE U DRŽAVNOM ORGANU, ODNOSNO JLS ČINI PREKRŠAJ ZA KOJI JE, SAGLASNO ČLANU 94. ZAKONA O UGOSTITELjSTVU, ZAPREĆENA NOVČANA KAZNA OD 50.000 DO 100.000 DINARA.

U SLUČAJU DA UGOSTITELjI KOJI SU UREDNO ISPUNILI SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU NE BUDU UNETI U CIS I NE BUDU U MOGUĆNOSTI DA VODE EVIDENCIJU KORISNIKA USLUGA PREKO TOG SISTEMA, USLED PROPUSTA I NEČINjENjA JLS, SVU ODGOVORNOST ĆE SNOSITI ODGOVORNO LICE U JLS.

APELUJE SE DA JLS U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU UPUTE POZIV UGOSTITELjIMA, KOJI NA NjENOJ TERITORIJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU, DA ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I PRIJAVE SE RADI EVIDENTIRANjA I UNOŠELjA U CIS.

NAPOMINjEMO, DA OD 1.10. 2020. CIS POSTAJE JEDINI IZVOR PODATAKA ZA RZS O TURIZMU, TE UKOLIKO JLS NE UNESU NAVEDENE OBJEKTE, A UGOSTITELjI NE BUDU EVIDENTIRALI TURISTE, STATISTIČKI ĆE TURISTIKI PROMET BITI ZNAČAJNO UMANjEN U OVIM JLS ALI I U CELOJ REPUBLICI SRBIJI, ODNOSNO, TO ĆE IMATI POSLEDICE NA PROCES ODOBRAVANjA PROJEKATA RAZVOJA I PROMOCIJE ZA NAVEDENE JLS.

27 Septembar 2020 5691 pregled