Новости

Централни информациони систем еТуриста почиње са радом 01.10.2020!

Београд, 21. септембар 2020.
ОБАВЕШТЕЊЕ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ

Законом о угоститељству и правилником  којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба,

    да ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази

 

         ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ  ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ДА СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ КОД ЈЛС

Од 1. октобра 2020. године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко ЦИС-А.

НЕПОСТУПАЊЕ ПО НАПРЕД НАВЕДЕНОМ УГОСТИТЕЉИ, САГЛАСНО  ЗАКОНУ О УГОСТИТЕЉСТВУ И ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА, ЧИНЕ ПРЕРШАЈ, О ЧЕМУ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И МУП – Служба за странце.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА (ЈЛС)

Законом о угоститељству прописано је да ЈЛС на прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката, који угоститељске услуге смештаја пружају у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај, као и категорисаним објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоског туристичког домаћинства – које је дужна да унесе у ЦИС.

 

          ПОЗИВАЈУ СЕ ЈЛС ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ДА  У ЦИС УНЕСУ НЕКАТЕГОРИСАНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ (КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПРИЈАВУ) И ОБЈЕКТЕ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ  И СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА, КОЈЕ СУ КАТЕГОРИСАЛИ.

НЕПОСТУПАЊЕ ПО НАПРЕД НАВЕДЕНОМ, ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ДРЖАВНОМ ОРГАНУ, ОДНОСНО ЈЛС ЧИНИ ПРЕКРШАЈ ЗА КОЈИ ЈЕ, САГЛАСНО ЧЛАНУ 94. ЗАКОНА О УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАПРЕЋЕНА НОВЧАНА КАЗНА ОД 50.000 ДО 100.000 ДИНАРА.

У СЛУЧАЈУ ДА УГОСТИТЕЉИ КОЈИ СУ УРЕДНО ИСПУНИЛИ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ НЕ БУДУ УНЕТИ У ЦИС И НЕ БУДУ У МОГУЋНОСТИ ДА ВОДЕ ЕВИДЕНЦИЈУ КОРИСНИКА УСЛУГА ПРЕКО ТОГ СИСТЕМА, УСЛЕД ПРОПУСТА И НЕЧИЊЕЊА ЈЛС, СВУ ОДГОВОРНОСТ ЋЕ СНОСИТИ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ЈЛС.

АПЕЛУЈЕ СЕ ДА ЈЛС У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ УПУТЕ ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА, КОЈИ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ, ДА ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ПРИЈАВЕ СЕ РАДИ ЕВИДЕНТИРАЊА И УНОШЕЉА У ЦИС.

НАПОМИЊЕМО, ДА ОД 1.10. 2020. ЦИС ПОСТАЈЕ ЈЕДИНИ ИЗВОР ПОДАТАКА ЗА РЗС О ТУРИЗМУ, ТЕ УКОЛИКО ЈЛС НЕ УНЕСУ НАВЕДЕНЕ ОБЈЕКТЕ, А УГОСТИТЕЉИ НЕ БУДУ ЕВИДЕНТИРАЛИ ТУРИСТЕ, СТАТИСТИЧКИ ЋЕ ТУРИСТИКИ ПРОМЕТ БИТИ ЗНАЧАЈНО УМАЊЕН У ОВИМ ЈЛС АЛИ И У ЦЕЛОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ОДНОСНО, ТО ЋЕ ИМАТИ ПОСЛЕДИЦЕ НА ПРОЦЕС ОДОБРАВАЊА ПРОЈЕКАТА РАЗВОЈА И ПРОМОЦИЈЕ ЗА НАВЕДЕНЕ ЈЛС.

27 Септембар 2020 5416 прегледа