Контактирајте нас

Војкан Никодијевић предузетник, Туристичка агенција и агенција за некретнине Сокоинфо, Сокобања, Карађорђева ББ/3
Адреса: Карађорђева ББ/3, 18230 Сокобања
Телефон: +381 69 70 70 18
Е-маил: info@e-booking.rs
Web: https://www.ebooking.rs

Матични број: 62446498
ПИБ: 107028675
Шифра делатности: 7911 (Делатност путничких агенција)