Новости

ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ УГОСТИТЕЉИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА 2021!

Почеле пријаве за реализацију шеме доделе ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима за 2021. годину! У оквиру доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици Србији

У оквиру доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици Србији, Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство) објављује Обавештење којим се позивају привредна друштва, друга правна лица, предузетници, здравствене установе које организују боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са прописима којим се уређује област угоститељства као и физичка лица која пружају угоститељске услуге у категорисаним објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, а у којима се угоститељска делатност обавља у складу са прописима којим се уређује област угоститељства (у даљем тексту: угоститељ) да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима (у даљем тексту: ваучер).
Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима у трајању од најмање пет ноћења, изван града, општине, односно места пребивалишта, као и места студирања корисника ваучера.

Ваучером се не може вршити плаћање услуга исхране и пића, пружање здравствених или других услуга, боравишне таксе, односно других дажбина.
На овај позив могу се пријавити угоститељи са територије Републике Србије.
Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ средстава који се по ваучеру може рефундирати угоститељу.
Крајњи рок за коришћење ваучера је  20. новембар 2021. 

17 Децембар 2020 5018 прегледа