Новости

150 милиона динара за субвенције туристичким агенцијама

Министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да је усвајањем Предлога Закона о изменама и допунама Закона о буџету РС, којим је одобрено 150 милиона динара за субвенције премија полиса осигурања туристичким агенцијама, на данашњој седници Владе Србије, учињен значајан корак за помоћ туристичком сектору током пандемије Ковид-19.

„Циљ ове мере јесте да се помогне туристичким агенцијама, а посебно мањим организаторима путовања, који су највише угрожени током кризе. Туризам је у Србији је, као и у целом свету, једна од области која је највише погођена последицама пандемије, и неопходна је подршка државе“, истакла је министарка Матић.

Она је подсетила да су већини туристичких агенција истекле обавезне полисе осигурања што их доводи у ситуацију да изгубе лиценце за рад, док епидемиолошка ситуација представља додатни фактор ризика који осигуравајуће куће узимају у обзир приликом уговарања нових полиса.

Систем гаранције путовања је свакако неопходан како би путници били заштићени, али је у отежаним условима за рад агенцијама, посебно мањим, представљао велике издатке које ће субвенцијама бити умањене“, објаснила је министарка.

Она је навела и да је Влада Србије и у претходном периоду донела низ мера за помоћ туризму, почев од марта 2020. када је на предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација усвојила Уредбу о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести КОВИД-19, и на тај начин спречила банкрот туристичких агенција и отпуштање њихових запослених, затим омогућавање повољних кредита за ликвидност и обртна средства из посебног програма Фонда за развој Републике Србије за мала и средња предузећа и предузетнике, Програм бесповратне подршке за хотелијере из 68 места Србије и друге економске мере за ублажавање негативних последица на привреду, које су користила и угоститељско туристичка предузећа.

Извор: Министарство трговине, туризма и
телекомуникација 

6 Новембар 2020 4613 прегледа